Konkursi eeskirjad:

 1. Osavõtuõigus. Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud ning loomaaia töötajad. Esitada saab ainult Tallinna loomaaias tehtud fotosid. Fotode objektiks võib olla kõik loomaaias nähtu ja salvestatu – loomad, taimed, inimesed jm. Osaleda saab kahes vanusekategoorias: täiskasvanud ja noored (sünniaasta 2003 või hilisem).
 2. Konkursi ajakava. Võistlustöid saab esitada 20. märtsist kuni 31. maini 2023 (k.a.). Tulemuste avalikustamine ning auhindade üleandmine toimub 2023. aasta augustis. Konkursi parematest töödest valmib näitus ja tulemused avaldatakse loomaaia kodulehel ning sotsiaalmeedias. Võitjaid teavitatakse lisaks e-kirja teel.
 3. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot
 4. Nõuded fotodele. Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt. Pildifaili pikem külg peab olema vahemikus 3000 pikslit kuni 7500 pikslit. Filmile pildistatud tööd tuleb samuti esitada digitaliseeritult. Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), samuti täiendavat infot võtteolukorra kohta.
 5. Fotode üleslaadimine. Nimetatud ajavahemikul saab pilte üles laadida aadressil zofo.fotokonkursid.ee jpg-failidena. Fotosid üles laadides palun lisada pildi allkiri, pildistaja nimi ja lühike võtteolukorra või pildil toimuva kirjeldus.
 6. Auhinnad. Mõlemas kategoorias autasustatakse kolme paremat võistlustööd, lisaks on korraldajatel ja žüriil õigus anda välja eriauhindu. Auhinnad panevad välja Tallinna loomaaed, Tallinna haridusamet, Overall Eesti AS, Fotoluks AS ning kirjastused Varrak ja Pesapaik. Fotovõistluse peaauhind on hübriidkaamera Canon EOS R50 koos väikese zoomobjektiiviga RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM.
  https://www.canon.ee/cameras/eos-r50/
 7. Žürii ja hindamiskriteeriumid. Võistlustöid hindab Tallinna loomaaia poolt kokkupandud žürii. Hinnatakse fotode omapära, väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset.
 8. Piltide kasutamine. Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus. Kommertseesmärkidel võivad korraldajad konkursil osalenud pilte kasutada ainult kokkuleppel autoritega.
 9. Korraldajate vastutus. Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.
 10. Autori vastutus. Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Autor peab jälgima, et esitatava foto üleslaadimine õnnestus.

Loomaaed on märtsis ja aprillis avatud iga päev 9–19, sissepääsupileti saab osta kassast kuni kella 17. Maikuus on loomaaed avatud 9–20, kassad ja sissepääs suletakse kell 18.

Lisainfo:
Heiko Kruusi
heiko.kruusi@tallinnzoo.ee
+372 5648 3480